ගැලරිය

සීතාවක ප්‍රාදේශීය සභාවේ ගරු සභාපති ජයන්ත රෝහණ මැතිතුමාගේ සංකල්පයකට අනුව කොරෝනා වෛරසය හමුවේ ෆාමසි බෙහෙත් ලබා ගත නොහැකිව පීඩා විඳින ජනතාව හට එම බෙහෙත් නිවසටම ලබා දීමේ වැඩ සටහන 2020.04.07 වන දින සිට ආරම්භ කෙරිනි.

සීතාවක ප්‍රාදේශීය සභාව රට තුළ පවත්නා ඇඳිරිනීතිමය තත්ත්වය හේතුවෙන් ගරු සභාපති ජයන්ත රෝහණ මැතිතුමාගේ සංකල්පයකට අනුව  සීතාවක බල ප්‍රදේශයේ සියළුම ගොව් ජනතාව වගා කරනු ලැබූ එළවළු වර්ග මිලටගෙන එම මුදලටම ජනතාව අතර බෙදා දීමේ වැඩසටහන.

කො‍‍රෝනා වෛරසය හමුවේ ඉන් ආරක්ෂා වීම සඳහා සභා අරමුදල් මඟින් සීතාවක ප්‍රාදේශීය සභාවේ ගරු සභාපති ජයන්ත රෝහණ මැතිතුමා විසින් පාදුක්ක හා ශාලාව යන රජයේ රෝහල් වෙත ඕවරෝල්,සර්ජිකල් කැප්,සර්වියට් පේපර් යන අත්‍යවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය ප්‍රධානය කිරීම 2020.04.02 දින සිදු කෙරිනි.

රට පුරා පැතිරීයන කොරෝනා වෛරසය හමුවේ ඉදිරි වැඩ කටයුතු පිළිබඳ සාකච්ඡා කිරීම සිතාවක ප්‍රාදේශීය සභාවේ ගරු සභාපතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ගරු මන්ත්‍රී මණ්ඩලයේ සහභාගීත්වයෙන් සීතාවක ප්‍රාදේශීය සභා ප්‍රධාන කාර්යාල පරිශ්‍රයේදී 2020.03.23 දින පැවැත්විය.

ප්‍රාදේශීය සභා බල ප්‍රදේශය තුළ ඇති රාජ්‍ය ආයතන හා පොදු ස්ථාන විෂබීජ හරණය කිරිමේ කටයුතු සිදු කිරිම.

2020.03.22 දින සිදු කෙරිනි.

කොරෝනා වෛරසය වැලැක්වීම සඳහා බල ප්‍රදේශයේ පොලිස් ස්ථාන සඳහා අවශ්‍ය උපකරණ ලබා දීම

කොරෝනා වෛරසය පිළිබඳ ජනතාව දැනුවත් කිරිම.

කොරෝනා වෛරසය පිළිබඳ සාකච්ඡාව.

2020.03.13

පින්නවල පොදු සුසානභුමිය  සුද්ධ පවිත්‍ර කිරිමේ ශ්‍රමදාන වැඩසටහන

2019.07.29

ළහිරුගම ප්‍රධාන මර්ගයේ ශ්‍රමදාන වැඩසටහන

2019.07.21

අරුක්වත්ත ජයසුන්දර මාවත සුද්ධ පවිතු කිරිමේ ශ්‍රමදාන වැඩසටහන

2019.07.14

හංවැල්ල මාතෘ සායනය ගැබිනි මව්වරුන් සඳහා පෝෂණ මළු බෙදා දීමේ වැඩසටහන

2019.07.09

සාලාව දාතුරුගොඩ මාර්ගයේ ශ්‍රමදාන වැඩසටහන

2019.07.07

වේරගොල්ල වෘත්තීය පුහුණු වැඩ සටහන ආරම්භ කිරිම.

2019.06.30

බොපේ වෛද්‍ය සායන වැඩසටහන

2019.06.29

එළමලවල පැල්පොල ප්‍රධාන මාර්ගයේ ශ්‍රමදාන වැඩසටහන

2019.06.23

පොසොන් පොහෝදින ධර්මදේශනාමය වැඩසටහන

2019.06.14

කහහේන වෘත්තීය පුහුණු වැඩ සටහන සමාරම්භක උත්සවය

2019.06.09

අංගමුව පොදු සුසානභුමියේ හා ක්‍රිඩාංගනයේ ශ්‍රමදාන වැඩසටහන

2019.06.02

හංවැල්ල ජයවීරගොඩ මාර්ගයේ ශ්‍රමදාන වැඩසටහන

2019.05.26

වෙසක්  පොහෝදින ධර්මදේශනාමය වැඩසටහන

2019.05.21

වෙසක් පොහොය නිමිති කොට භික්ෂුන් වහන්සේලා 35 නමක් වෙනුවෙන්  පවත් වන ලද සාංඝීක දානමය පිංකම

2019.05.17

ඇල්ලකන්ද ප්‍රධාන මාර්ගයේ ශ්‍රමදාන වැඩසටහන

2019.05.05

කඩුගොඩ පොල්හේන මාර්ගයේ  ශ්‍රමදාන වැඩසටහන

2019.04.28

බක් පොහෝ දින පෙර පොහාය ධර්මදේශනා වැඩසටහන

2019.04.18

පරණගම සුසානභුමියේ ශ්‍රමදාන වැඩසටහන

2019.03.24

පහළ මාඹුල පොල්හේන මාර්ගයේ ශ්‍රමදාන වැඩසටහන

2019.03.18

මැදින් පුන් පොහෝදින ධර්ම දේශනා වැඩ සටහන

2019.03.16

පහත්ගම ගල්මුල්ල මාර්ගයේ ශ්‍රමදාන වැඩසටහන

තිපිටකාභිවන්දන සතිය නිමිතිකොට ගෙන පවත්වන ලද දානමය පිංකම

2019.03.16

පුවක්පිටිය මීපිල්ලෑව මාර්ග‍යේ ශ්‍රමදාන වැඩසටහන

2019.03.10

වැලිකන්න වැලිපිල්ලෑව මාර්ගය ශ්‍රමදාන වැඩසටහන

කාන්තා දින සැමරුම් උත්සවය

2019.03.08

බස්නාහිර පළාත් පුස්තකාල කාර්ය සාධන තරඟය

2019.02.21

නවම් පෙහෝ දින දර්ම දේශනාමය පිංකම

2019.02.18

සාලාව රණවිරුගම මාර්ගය සුද්ධ කිරිමේ ඉරිදා දින ශ්‍රමදාන වැඩසටහන

2019.02.11

කොස්ගම සුමේධ විද්‍යාල නව ප්‍රවේශ මාර්ගය සිසු අයිතියට පත් කිරිම

2019.02.05

කහවල නා කදුර මාර්ගය ශ්‍රමදාන වැඩසටහන

2019.02.03

ජයවීරගොඩ නා සෙවන මාර්ගය ශ්‍රමදාන වැඩසටහන

2019.02.03

සුමේධ විද්‍යාල මාවත සංවර්ධන කටයුතු නිරික්ෂණය කිරිම

2019.02.02

අරුක්වත්ත වැසියන්ට ජල පහසුකම් ලබා දීම

2019.02.02

සීතාවක ප්‍රතිභා ගී සරණිය – 2019

2019.01.31

ගලගෙදර කොටුගොඩැල්ල මාර්ගය සුද්ධ පවිත්‍ර කිරිමේ ශ්‍රමදාන වැඩසටහන

2019.01.27

අංගමුව සෝමානන්ද මාවතේ බෝක්කුව ඉදි කිරිම

2019.01.27

මාවල්ගම කන්දෙවත්ත මාර්ගය සුද්ධ කිරිමේ ශ්‍රමදාන වැඩසටහන

2019.01.24

එළමලවල ලයිට් පාර සංවර්ධනය කිරිමේ කටයුතු අධීක්ෂණය කිරිම

2019.01.19

දුරුතු පොහෝ දින ධර්මදේශනාමය පිංකම

2019.01.18

පෙර පාසල් දරුවන්ගේ දෙමාපියන් දැනුවත් කිරිමේ වැඩසටහන

2019.01.08

2019 වර්ෂය රාජකාරි කටයුතු ආරම්භ කිරිම

වේරගල අරලිය මාවතේ ශ්‍රමදාන වැඩසටහන

2018.12.30

වෘත්තීය පුහුණු වැඩසටහනේ සහතික පත්‍ර ප්‍රදාන උත්සවය

2018.12.29

උග්ගල්ල ෆවුසි මාවත ශ්‍රමදාන වැඩ සටහන

2018.12.23

බොල්ලතාව ගෝනබරුව ලන්ද මාර්ගයේ ශ්‍රමදාන වැඩසටහන

2018.12.16

කහහේන කඩුගොඩ මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිමේ කටයුතු අධීක්ධණය කිරිම

2018.12.15

ලෙනවර පුරාණ රජමහා විහාරස්ථානයේ ශ්‍රමදාන වැඩසටහන

2018.12.14

දඹෝර වෙනිවැල්ගොඩැල්ල මාර්ගයේ නව පාලමේ වැඩ අධීක්ෂණය කිරිම

2018.12.09

දඹෝර මහජන පුස්තකාලය ජනතා අයිතියට පත් කිරිම

2018.12.09

අරුක්වත්ත ගජ මාවත මාර්ග පිලිසකර කිරිමේ ශ්‍රමදාන වැඩ සටහන

2018.12.09

ප්‍රාදේශීය සභා පෙර පාසල් දරුදැරියන්ගේ විසිර යාමේ උත්සවය

2018.11.06

කහටපිටිය සේවා පියස ජනතා අයිතියට පත් කිරිම

ඇල්ල උඩ ඇල්ල සුද්ධ පවිත්‍ර කිරිමේ ශ්‍රමදාන වැඩසටහන

2018.11.20

වෘත්තිය පුහුණු වැඩසටහන කහහේන උප කාර්යාලයේදී

2018.11.04

ඇස්වත්ත නැගනෙහිර කන්ද මාර්ගයේ ශ්‍රමදාන වැඩසටහන

2018.11.02

බෝනොවන රෝග හදුනා ගැනීමේ බටහිර වෛද්‍ය සායන වැඩ සටහන

2018.11.01

වප් පොහෝ දින ධර්මදේශනාමය වැඩසටහන

2018.10.23

වග පල්ලේවාසල මාර්ගය පිරිසිදු කිරිමේ ශ්‍රමදානය

2018.10.21

ළමා දින උත්සවය සැමරීම නෙළුවත්තුඩුව ක්‍රිඩාංගනය

2018.10.01

මාවතගම සරණපාල මාර්ගය පිරිසිදු කිරිමේ ශ්‍රමදානය

2018.09.30

කඩුගොඩ කහහේන මාර්ගය පිරිසිදු කිරිමේ ශ්‍රමදානය

2018.09.23

බිනර පොහෝදින ධර්මදේශනාමය වැඩසටහන

2018.09.21

දිද්දෙණිය කම්මල්පිටිය මාර්ගය පිරිසිදු කිරිමේ ශ්‍රමදානය

2018.09.16

රාජ්‍ය ගිණුම් කාරක සභාව විසින් 2016 වර්ෂයට අදාල රාජ්‍ය ආයතන මුල්‍ය කාර්ය සාධනය මාර්ග ගත ක්‍රමය ඔස්සේ ඇගයීම තුළින් සීතාවක ප්‍රාදේශීය සභාව ලබා ගත් අති විශිෂ්ඨ ඇගයීම ‌වෙනුවෙන් පිරිනමන ලදී.

බස්නාහිර පළාත් සභා ප්‍රධාන අමාත්‍ය  ඉසුර ‌දේවප්‍රිය මැතිතුමා‌‌ සුරතින් පිදුම් ලද අවස්ථාව

පුවක්පිටිය ‌‌‌වේරගොල්ල පළමු පටුමග සංවර්ධනය කිරිම

2018.09.16

පිටුුුුම්පේ අන්නාසිගලහේන පාර හා ‌සෝමානන්ද මාවතෙහි ශ්‍රමදාන වැඩසටහන

2018.09.09

බැරේගල  ශ්‍රමදාන වැඩසටහන

2018.09.02

දිගන මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම

2018.08.31

පින්නවල අක්කර 18 මාර්ගය සංවර්ධනය නිරීක්ෂෂණය කිරිම.

2018.08.24

කොස්ගම අළුබොදල මාර්ගයේ ඉරිදා දින ශ්‍රමදාන වැඩසටහන

2018.08.19

කහහේන පන්ස‌ෙලේ පැවති දානමය පිංකම

2018.08.18

කතරගම කිරිවෙහෙර පුජාව

2018.08.18

බස්නාහිර පළාත් ගරු ආණ්ඩුකාර හේමකුමාර නානායක්කාර මැතිතුමා සීතාවක ප්‍රාදේශීය සභාව වෙත පැමිණීම.

2018.07.31

බොල්ලතාව  වඩු  මඩුව පාර ප්‍රතිසංස්කරණය කිරිම

තුම්මෝදර ශ්‍රි සුමන පිරිවෙන පිවිසුම් මාර්ගය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරිම

බෝපේ ශ්‍රමදාන වැඩසටහන 2018.08.12

බොරළුවතැන්න ශ්‍රමදාන වැඩසටහන

නෙළුවත්තුඩුව කටුකලාවිය මාර්ගය ශ්‍රමදාන වැඩ සටහන

2018.08.05

ඇසල පොහෝ දින ධර්මදේශනය

කඩුගොඩ පාර සංවර්ධනය කිරිම.

එළමලවල ග්‍රාම නිලධාරි කොට්ඨාශයේ පවත්වන ලද ශ්‍රමදාන වැඩ සටහන 2018.07.14

පොසොන් පෙහොය නිමිති කරගෙන  කොස්ගම සර්වොදය ළමා නිවාසයේ දැරියන් හට කේ.එෆ්.සී දානයමය පිං කම සිදු කිරිම.

2018.07.05

පොසොන් පොහො දින ධර්ම දේශනය 2018.06.26

කොස්ගම සති පොළ භුමිය පිරිසිදු කිරිමේ වැඩසටහන

කොස්ගම පොල භුමියේදී පැවැත්වු සාකච්ඡාව 2018.07.04

2018 බස්නාහිර පළාත් පළාත් පාලන ක්‍රිඩා තරඟ අතුරින් ප්‍රථම ස්ථානය

ජගත් පරිසර දිනය නිමිත්තෙන් රුක් රෝපණ වැඩ සටහන් පැවැත්වීම.

කහහේන කසල පොල පැවැත්වීම

වෙසක් දින ධර්මදේශනා වැඩ සටහන

සීතාවක ප්‍රාදේශීය සභාවේ නව සභාපති ලෙස ජී. ජයන්ත රෝහණ මැතිතුමාගේ  සම්ප්‍රාප්ති උළෙල

පළාත් පාලන අායතන කළමනාකරණ තරඟ ත්‍යාග ප්‍රධානෝත්සවය  – 2017

හංවැල්ල පිලිප් ගුණවර්ධන අනුස්මරණ මහජන පුස්තකාලය ස්වයංක්‍රීය කරණය කිරිම

මිහිසරු  සම්මාන ප්‍රධානෝත්සවය – 2017

හංවැල්ල පිලිප් ගුණවර්ධන අනුස්මරණ මහජන පුස්තකාලය නව ගොඩනැගිල්ල ජනතා අයිතියට පත් කිරිම

සීතාවක ප්‍රතිභා ගී සරණිය

කහහේන පිලිප් ගුණවර්ධන අනුස්මරණ මහජන පුස්තකාලයේ පොත් ප්‍රදර්ශනය පැවැත්වීම සාහිත්‍ය තරඟ ජයග්‍රණය කල දරුවන්ට ත්‍යාග ප්‍රධානය කිරිම

සුසානභුමි සුද්ධ පවිත්‍ර කිරිමේ වැඩසහන

පොර පාසල් දරුවන්ගේ වර්ෂ අවසාන විසිර යාමේ උත්සවය

පළාත් පාලන අායතන කළමනාකරණ තරඟ ත්‍යාග ප්‍රධානෝත්සවය – 2016

පළාත් පාලන අායතන කළමනාකරණ තරඟ ත්‍යාග ප්‍රධානෝත්සවය – 2015

පාදුක්ක සතිපොල නවීකරණය කිරිමේ ව්‍යාපෘතියේ ආරම්භක අවසථාව

ඉලුක්ඕවිට උද්භිත උද්‍යානයේ සංවර්ධන කටයුතු නීර්කෂණය කරමින්

සීතාවක ප්‍රාදේශීය සභා බල ප්‍රෙද්ශයේ සුන්දර මෙන්ම ‍එතිහාසික ස්ථාන

තුම්මෝදර හා ලබුගම වත්ත යාකෙරෙන සංගිලි පාලම නවීකරණය කිරිම

කොස්ගම ඩී.ඒ. රජජපක්ෂ අනුස්මරණ මහජන පුස්තකාලය ජනතා අයිතියට පත් කිරිම.

සමාජ සත්කාර ජංගම සේවා වැඩසටහන

සීතාවක ප්‍රාදේශීය සභාව සමාජ සහන පදනම හා එක්ව සංවිධානය කළ වෛද්‍ය සායන මාලාවේ කණම්පැල්ල පැවති වෛද්‍ය සායනය

ලෝක උණ ගස් දිනය සමරමින් උණ පැල රෝපණය හා බෙදා හැරීම.

පුරාවිද්‍යා දිනය වෙනුවෙන් ලෙනවර රජමහා විහාරස්ථානයේ පෙත් මග සකස් කිරිම

සීතාවක ප්‍රාදේශීය සභා බල ප්‍රෙද්ශයේ කසල කොම්පෝස්ට් පොහොර බවට පත් කර එම පොහොර අලෙවි කිරිම

2012 වෛද්‍ය සායනය පැවැත්වීම

ඩෙංගු මර්ධන වැඩසටහන යටතේ පිරිස දැනුවත් කිරිම ප්‍රදේශය පරික්ෂා කිරිම

2011 ලෙෂර්වල්ඩ්හි ලෝක ළමා දින සැමරුම

2010 වර්ෂයේ ස්වත්ත චෛත්‍යයට මුල් ගල තැබීමේ උත්සවය

සීතාවක ප්‍රාදේශීය සභා බල ප්‍රෙද්ශයේ ශාසනාරක්ෂක බල මණ්ඩල දහම්පාසල් උත්සවය

2009 වර්ෂයේ රන්වල පහන බුද්ධ මන්දිරය

2009 වර්ෂයේ ඉලුක්ඕවිට විද්‍යාලයේ පැවැත්වු ආයුර්වේද වෛද්‍ය සායනය