பிரதேச சபையின் வரைபடம்

பாதை வரைபடம்

வணக்கம்

ஜீ. ஜயந்த ரோஹண
தலைவர்
கே.ஏ. சந்தன பத்மசிறி
செயலாளர்,
சீதாவக பிரதேச சபை

செய்திகள்

මහා සභාව 2019.09.10 දින පෙ.ව. 10.00

මුදල් හා ප්‍රතිපත්ති සැකසිමේ කාරක සභාව 2019.08.29 දින පෙ.ව. 10.00

පරිසර හා පහසුකම් කාරක සභාව 2019.08.27 දින පෙ.ව. 10.00

කාර්මික සේවා කාරක සභාව 2019.08.26 දින පෙ.ව. 10.00

නිවාස හා ප්‍රජා සංවර්ධන කාරක සභාව 2019.08.23 දින පෙ.ව. 10.00

රාජ්‍ය ගිණුම් කාරක සභා වාර්තාවේ මුල්‍ය හා කාර්ය සාධන නියමයන් පිළිබඳව වඩාත් සතුටුදායක ලෙස 95.5 % සාර්ථක මුල්‍ය හා කාර්ය සාධන නියමයන්ට අනුගතව සීතාවක ප්‍රාදේශීය සභාව සමස්ථ දිවයිනෙන්ම සියළු පළාත් පාලන ආයතන අතුරින් ප්‍රථම ස්ථානයට.......

பதிவிறக்கங்கள்

අපගේ සේවාවන්

© 2017 සීතාවක ප්‍රාදේශිය සභාව. අවසන්වරට යාවත්කාලින කලේ : Sep 11, 2020 @ 5:36 am. නිර්මාණය : ITRDI