பிரதேச சபையின் வரைபடம்

பாதை வரைபடம்

வணக்கம்

ஜீ. ஜயந்த ரோஹண
தலைவர்
கே.ஏ. சந்தன பத்மசிறி
செயலாளர்,
சீதாவக பிரதேச சபை

செய்திகள்

பொதுக் கூட்டம் 11.11.2019 அன்று மு.ப. 10.00 மணிக்கு நடைபெறும்

நிதி மற்றும் கொள்கைகள் தயாரிப்புக்கான குழு 2019.11.27 அன்று மு.ப. 10.00 மணிக்கு நடைபெறும்

சுற்றுச்சூழல் மற்றும் வசதிகள் குழு 2019.11.26 அன்று மு.ப. 10.00 மணிக்கு நடைபெறும்

தொழில்நுட்ப சேவைக் குழு 2019.11.25 அன்று மு.ப. 10.00 மணிக்கு நடைபெறும்

வீட்டுவசதி மற்றும் சமூக மேம்பாட்டுக் குழு 2019.11.22 அன்று மு.ப. 10.00 மணிக்கு நடைபெறும்

பொது கணக்குக் குழுவின் நிதிக் கணக்கியல் அறிக்கையின் 95.5% வெற்றிகரமான நிதி மற்றும் செயல்திறன் வழிகாட்டுதலுக்கு இணங்க, சீதாவக பிரதேச சபை முழு நாட்டிலும் உள்ள அனைத்து உள்ளாட்சி அதிகாரிகளிடையே முதல் இடத்தைப் பெற்றது.

பதிவிறக்கங்கள்

எங்கள் சேவைகள்

© 2017 සීතාවක ප්‍රාදේශිය සභාව. අවසන්වරට යාවත්කාලින කලේ : Nov 15, 2019 @ 5:55 am. නිර්මාණය : ITRDI